Styrelse

Stiftelsens styrelse har följande medlemmar

Bo Myhrman Ordförande
Birgitta Bergenholtz Sekreterare
Gunilla Knape Skattmästare
Martin Lindholm Ledamot
Claes Malmsten Ledamot
Johan Malmsten Ledamot
Elisabeth Myhrman Ledamot
Elsebeth Welander-Berggren Ledamot